• បំពង់​ដែក
  • 31
  • 30
  • 33

# ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរូបតំណាង

ផលិតផលសំខាន់របស់យើងដែលរួមមានបំពង់ដាក់រន្ទាបំពង់ដែកថែបមីនបំពង់ផ្នែកការ៉េប្រហោងបំពង់ដែកមុន, ក្តៅធ្លាក់ចុះបំពង់ដែក, រមូរភាគ GI / GL, រមូរភាគ PPGI / PPGL, សន្លឹកដំបូល corrugated, របារដែកមុំនិងជាច្រើនផ្សេងទៀតពិសេស បំពង់ដែកថែបលប្រភេទការនាំចេញប្រចាំឆ្នាំមានជាង 100.000 តោន។
ចំពោះសំណួរអំពីផលិតផលឬ pricelist របស់យើង, សូមទុកឱ្យអ៊ីមែលរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យពួកយើងហើយយើងនឹងនៅក្នុងការប៉ះក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។
WhatsApp Online Chat !